Poradenství

Chovatelům skotu nabízíme nezávislé poradenství v oblastech:

  • Péče o paznehty
  • Veterinární péče (vypracování ozdravných programů)
  • Výživy
  • Reprodukce
  • Mastitid

Vzhledem k tomu, že spolupracujeme s mnoha předními odborníky v těchto oblastech, jsme schopni zajistit kompletní analýzu chovu a navrhnout nejoptimálnější účelnou nápravu daného problému.

Dále v rámci poradenství zajišťujeme laboratorní analýzy včetně odběru vzorků.

Nabízíme provedení:

  • Analýzy krmiv
  • Metabolických testů
  • Kontrolu napájení telat
  • Kontrolu kvality mleziva

V neposlední řadě nabízíme i veterinárně-hygienické poradenství pro farmářskou výrobu potravin se zpracováním sanitačních řádů, příruček správné výrobní a hygienické praxe, a příruček HACCP. Samozřejmostí je i jejich kontrola a aktualizace podle platných legislativních předpisů.

 

Mantis-a templates, visit Netmeter