Úprava paznehtů

Funkční úprava paznehtů

Funkční úpravu paznehtů provádíme podle tzv. „HOLANDSKÉHO MODELU,“ podle Egberta Toussainta Ravena, která je dnes celosvětové uznávána jako jediná správná metoda. Tato metoda je založena na několika základních principech:

  • Oba paznehty končetiny musí nést zátěž rovnoměrně, proto musí být pazneht stejně dlouhý a vysoký.
  • Většinu zátěže by měly nést přední 2/3 plochy nášlapu paznehtu, toho lze docílit dostatečnou výškou patkové části paznehtu.
  • Plocha nášlapu by měla být co největší, tak aby došlo ke snížení zatížení na 1 cm2 plochy škáry paznehtní.
  • Zajistit ochranu živé tkáně ukryté pod rohovým pouzdrem, tím že bude na nášlapné ploše ponechána dostatečná tloušťka rohoviny (nejméně 5 mm, lépe však 7 mm).

Významným faktorem celé funkční úpravy paznehtů je i četnost provádění úpravy ve stádě. Běžně doporučovaná četnost úpravy paznehtů je každých 4 – 6 měsíců u zvířat od 1,5 roku věku (dleT Mag. med. vet. Michael Hulek). My doporučujeme funkční úpravu paznehtů u dojeného skotu provádět minimálně každých 6 měsíců, u problémových stád nebo u stád s velmi vysokou užitkovostí dojnic doporučujeme tuto hranici zkrátit. U stád masného skotu stačí zpravidla provádět funkční úpravu paznehtů jednou za rok. Máme však i stáda masného skotu, kde nečinní problém tento interval zdvojnásobit.

Funkční úprava paznehtů se provádí v pěti základních krocích (nejprve je nutné posouzení postoje končetiny, zhodnocení kulhavosti a důkladná očista paznehtů (obr. 1)):

Krok 1

Jako první se upravuje menší z páru paznehtů (tedy u pánevních končetin vnitřní, u hrudních vnější pazneht). Nejprve se upraví délka paznehtu, tak aby přední stěna 7,5 cm, toto zajistíme pomocí speciální šablony (obr. 2, obr. 3). Dále upravíme rohovinu na nášlapné ploše pomocí brusky nebo nožů, tak aby tloušťka nášlapu byla nejméně 5 mm, lépe 7 mm. Rohovinu nášlapné plochy musíme začít odstraňovat od špičky, aby nám zůstala dostatečně vysoká patka paznehtu (obr. 4).

Krok 2

Větší pazneht se délkou a tloušťkou nášlapu přizpůsoben menšímu, tak aby oba společně vytvořily rovnou nášlapnou plochu, která bude v úhlu 90° k ose končetiny (obr. 5), rozhodně to nesmí vypadat jako na obr. 6. V případě dostatečně velkých zkušeností lze krok 1 a 2 provádět současně (obr. 7).

Krok 3

Nožem vytvoříme tzv. „odlehčovací mušličku“ pod napojením šlachy ohýbače u axiálního okraje paznehtu (obr. 8 + 9).

Krok 4

Dále se odstraní veškerá barevně či funkčně změněná rohovina, tak aby došlo k velkoplošnému odtížení nemocných oblastí (obr. 10).

Krok 5

Dále následuje odstranění roztřepené a volné rohoviny zcela hladce, tak aby se na ploše nemohly zdržovat žádné nečistoty, které by mohli způsobit poškozování rohoviny (obr. 11).

Závěrečná kontrola

Kontrola mezipaznehtí, patek paznehtů a kůže kolem korunky. Kontrola úhlu postavení končetiny podle šablony (obr. 12). Celý výsledek správně provedené funkční úpravy je na obr. 13.

 

Mantis-a templates, visit Netmeter