Úprava paznehtů

Léčebná úprava paznehtů

Léčebnou úpravu paznehtů poskytujeme buďto jako součást funkční úpravy paznehtů, kdy ošetřujeme bezodkladně nalezená onemocnění končetin v průběhu ošetření stáda, nebo jako samostatnou činnost. Samostatně ji provádíme zejména jako kontrolní ošetření již jednou léčebně ošetřovaných končetin, nebo u kulhajících krav.

Zajišťujeme řešení nalezeného problému buďto bez obvazu nebo s obvazem, případně doplněné ještě chemickým podkováním zdravého paznehtu. Chemické podkování používáme tam kde je potřeba snížit zatížení postiženého paznehtu. Vyhodnocení metody ošetření s obvazem, bez obvazu, či chemickým podkováním provádíme tak aby bylo co nejúčelnější a vedlo k zahojení onemocnění v co nejkratší době a také co nejekonomičtější pro chovatele.

K ošetření bez obvazu používáme antibiotické spreje bez ochranných lhůt a sprej Antrolan‑N jako tekutý obvaz pokud je to nutné. V případě, že je třeba postižení paznehtu krýt obvazem používáme antibiotický zásyp nebo antibiotický sprej, který kryjeme elastickým obvazem překrytým textilní páskou a bukovým dehtem, tak aby nedošlo k prosáknutí vlhkosti do rány. Samozřejmostí je použití filcového podkladového materiálu aby nedocházelo k otlakům kolem obvazu (potřeby jsou na obr. 1). K chemickému podkování používáme lepidla BOVI-BOND a dřevěné podkůvky velikosti 112 mm a 130 mm (obr. 2).

 

Mantis-a templates, visit Netmeter